Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 1/2019

Phiên bản Giá đặc biệt
4×4 AT (mới) 818.500.000
4×2 AT (mới) 730.500.000

Phiên bản Giá đặc biệt
MT 350.500.000
CVT Eco 395.500.000
CVT 450.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ
MT Eco 375.500.000
MT 405.500.000
CVT Eco 425.500.000
CVT  475.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt tháng 01/2019
CVT 2.0 823.000.000 807.500.000
CVT 2.0 Premium 942.000.000 908.500.000
CVT 2.4 Premium 1.100.000.000 1.048.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ
DIESEL 4×2 AT (mới) 1.062.000.000
GASOLINE 4×2 AT (mới) 1.092.000.000
GASOLINE 4×4 AT 1.182.000.000
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160.000.000
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Follow us on:    

Phiên bản Giá đặc biệt
4×4 AT (mới) 818.500.000
4×2 AT (mới) 730.500.000
4X2.AT ATHLETE 725.500.000
4×4.MT 646.500.000
4×2.AT 586.500.000
4×2.MT 555.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ
Xpander MT 550.000.000
Xpander AT 620.000.000

Đơn vị: VNĐ