Mua xe

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA XE


Bước 1: Đóng thuế trước bạ
Các hồ sơ cần chuẩn bị

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính + 1 bản sao)
- Hóa đơn cho Đại lý (bản sao)
- Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính + 1sao)
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp ( bản sao)
- Đăng ký kinh doanh của Đại lý xuất hóa đơn cho khách hàng ( bản sao).
- Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.

Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế. Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.

Các giấy tờ khác:

- Đối với khách hàng tư nhân: Bản sao CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
- Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.

Tiến hành đóng thuế trước bạ

Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.

Nếu là tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi chủ xe có HK thường trú.
Nếu là công ty tư nhân, DNTN: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất
Nếu là công ty LD/Người nước ngoài/VPĐDNN: Đến phòng thuế.

Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ.
Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao

Bước 2: Đăng ký xe
Các hồ sơ cần chuẩn bị

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
- Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính)

- Đối với khách hàng tư nhân: mang theo CMND và Hộ khẩu (để đối chiếu nếu cần)
- Đối với công ty tư nhân, DNTN: Giấy giới thiệu, Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu DN có chức năng kinh doanh vận tải hành khách)
- Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.

Tờ khai thuế trước bạ & biên lai đóng thuế trước bạ.
Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy (Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGT khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký. Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGT)

MUA XE TRẢ GÓP

Các hồ sơ cần chuẩn bị

- Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGT.
- Nộp hồ sơ
- Chờ kiểm tra xe
- Nộp tiền lệ phí đăng ký.
- Bốc số tự động
- Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

Các hồ sơ cần chuẩn bị: Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế

Hợp đồng mua xe
- Báo cáo tài chính nộp thuế năm gần nhất có lãi (có dấu của Thuế)
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất (có dấu của Thuế)
- Bộ tờ khai VAT 12 tháng gần nhất bao gồm cả đầu ra và đầu vào (có dấu của Thuế)
- Hóa đơn điện thoại cố định của Công ty tháng gần nhất

Điều lệ Công ty

- Biên bản họp đại hội cổ đông bầu hội đồng quản trị (mẫu Ngân hàng)
- Biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn mua xe trả góp (mẫu Ngân hàng)
- Đơn vay (mẫu Ngân hàng).

Chi tiết khoan vay

- Mức tài trợ thông thường 70% giá trị hóa đơn.
- Thời gian tối đa 60 tháng.
- Lãi suất: Tính vào thời điểm giải ngân và theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước quy định.
- Thời gian thẩm định: Trong vòng 24 giờ sau khi nhận đầy đủ hồ sơ vay.
- Chi phí Thủ tục hành chánh tại ngân hàng gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khoản, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe 1,5% trị giá xe trong thời gian vay.

TRƯỜNG HỢP MUA XE QUA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Các hồ sơ cần chuẩn bị

- Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế
- Hợp đồng mua xe
- Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…) (Bản chính hoặc sao y)
- Danh mục tài sản cố định (nguyên giá, giá trị còn lại) (Bản chính hoặc Sao y).
- Chi tiết các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho (Bản chính hoặc sao y)
- Danh mục các khách hàng lớn của doanh nghiệp (Bản chính)
- Một số hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp (Bản chính hoặc Sao y).